GIỚI THIỆU VIETPOL

Logo dạng từ
doanh nghiệp

VietPOL là từ ghép được tạo bởi Vietnam và Polyurethane, mang ý nghĩa biểu tượng cho mong muốn trở thành một nhãn hiệu tiêu biểu tại thị trường Việt Nam; màu xanh indigo được sử dụng tạo nên sự cân bằng và đồng nhất, logo hơi nghiêng phải mang ý nghĩa dẫn đầu, chỉ huy.

Khoảng không gian rõ ràng trong
logo dạng từ

Những nguyên tắc về không gian cơ bản

Trong logo dạng từ của VietPOL, tùy theo độ cao của V mà các khoảng không gian trên dưới trái phải được căn chỉnh. Tất cả các ứng dụng đều vận dụng nguyên tắc về khoảng không như đã thấy.

Những nguyên tắc về không gian giới hạn

Khi vận dụng không gian bi giới hạn dạng thùng thì logo dạng từ VietPOL được bao bọc các phía trái phải theo nguyên tắc thị giác hóa giới hạn. Vị trí được biểu thị dấu cộng trong hộp tại vị trí trung tâm để tăng sự ăn khớp giữa logo VietPOL và các vị trí trung tâm khác về mặt thị giác.

Hệ thống màu sắc

Màu chính

Viet Chemtec xanh dương

PANTONE 2758 C
C 100 M 80 Y 20 K 50
R 0 G 35 B 87 C

Các màu phụ

VietPOL xanh lá trộn xanh dương

PANTONE 7710 U
C 90 M 0 Y 40 K 0
R 0 G 165 B 168

VietPOL vàng

PANTONE 874 U
C 40 M 52Y 70 K 0
R 169 G 130 B 86