MDI

Polymeric MDI thích hợp để sản xuất polyurethane tế bào cứng bằng cách đúc, phun hoặc tạo bọt.

Nguyên liệu này được sử dụng cho bọt bán linh hoạt trong sản xuất và cách âm cũng như bọt da tích hợp bán linh hoạt, bọt linh hoạt có khả năng phục hồi cao, bọt đóng gói và chất kết dính. Ngoài ra, Polymeric MDI cũng có thể được ứng dụng làm lớp phủ, chất kết dính và các ứng dụng đàn hồi.

Monomeric MDI thường được gọi là MDI thuần túy và chủ yếu được tạo thành từ 4,4’ -MDI, với một lượng nhỏ 2,4’-MDI, cho tổng hàm lượng 2 vòng xấp xỉ 99.8% và tính năng 2.0.

Modified MDI được sử dụng cùng với polyether polyol có khối lượng phân tử và phản ứng cao để sản xuất chất đàn hồi linh hoạt và bán cứng chất lượng cao và bọt da tích hợp.